آموزش بورساندیکاتورهاتحلیل ها

الگوی هارمونیک خرچنگ Crab

الگوی هارمونیک خرچنگ Crab در سال ۲۰۰۰ کشف شده است. این الگو یک ساختار پنج نقطه‌ای است که دقیقاً از برآورد ۱٫۶۱۸ برای موج XA استفاده می‌کند. این یکی از مهم‌ترین جوانب الگو است و سطح تعیین کننده‌ای برای محتمل‌ترین محدوده بازگشتی (PRZ) است.

الگوی هارمونیک خرچنگ Crab در سال ۲۰۰۰ کشف شده است. این الگو یک ساختار پنج نقطه‌ای است که دقیقاً از برآورد ۱٫۶۱۸ برای موج XA استفاده می‌کند. این یکی از مهم‌ترین جوانب الگو است و سطح تعیین کننده‌ای برای محتمل‌ترین محدوده بازگشتی (PRZ) است. برآوردهای (۱٫۶۱۸، ۳٫۱۴، ۳٫۶۱۸) موج BC تکمیل کننده بسط ۱٫۶۱۸ موج XA هستند. علاوه بر این، این الگو از ساختار AB=CD جایگزین (Alternate) برای تکمیل محتمل‌ترین محدوده بازگشتی استفاده می‌کند. هر چند حداقل ساختار AB=CD برای تکمیل الگو نیاز است، اما الگوی جایگزین ۱٫۲۷ یا ۱٫۶۱۸ رایج‌ترین متغیرها در محتمل‌ترین محدوده بازگشتی PRZ هستند. در واقع الگوی ۱٫۶۱۸ برای AB=CD رایج‌ترین ساختار در این الگو است.
بایستی توجه کرد که الگوی جایگزین AB=CD در ساختار Crab آخرین عدد مهم در محتمل‌ترین محدوده بازگشتی (PRZ) است. ترکیب برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA و برآورد BC معمولاً محدوده متمایزی برای تکمیل الگو ایجاد می‌کند. در واقع محاسبه AB=CD در الگوی Crab بسیار مهم‌تر از سایر الگوهای هارمونیک است. هر چند که ساختار AB=CD خیلی در Crab مورد توجه نیست، اما این الگو بایستی تقارن متمایزی داشته باشد.
به دلیل اینکه برآوردهای مورد استفاده در این الگو بسیار بزرگ هستند، معمولاً الگوی Crab حرکات قیمتی بزرگ و بازگشت‌های قابل‌توجهی را به دنبال دارد. اینکه قیمت پس از برخورد به محتمل‌ترین محدوده بازگشتی Crab سریعاً برگردد و دامنه نوسانی بزرگی را ثبت کند، بسیار رایج است. در واقع حرکات قیمتی که پس از الگوی Crab روی می‌دهند، شدیدترین حرکات قیمتی در میان الگوی های هارمونیک است.
با اینکه معمولاً بازگشت‌های قوی و سختی را پس از این الگو شاهد می‌شویم، اما محدوده تکمیل الگو بایستی به برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA برخورد کند. در اکثر موارد بهترین راه این است که منتظر برخورد بازار به ۱٫۶۱۸ بمانیم. با این حال انطباق برآورد BC حداقل عامل مورد نیاز برای پایان یافتن الگو است. متمایزترین الگوی Crab معمولاً دامنه خاصی از موج XA و برآوردهای BC است. همچنین الگوی AB=CD (فرقی ندارد که الگوی معادل باشد یا جایگزین) بایستی در این محدوده تکمیل شود، اما برای محدوده محتمل بازگشتی (PRZ) خیلی مهم نیست.

عناصر الگوی خرچنگ Crab

 • نقطه B که اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی (یا پایین‌تر از ۰٫۶۱۸) از موج XA است.
 • برآوردهای بزرگ BC که معمولاً برابر ۲٫۶۱۸، ۳٫۱۴ یا ۳٫۶۱۸ است.
 • الگوی جایگزین ۱٫۲۷ یا ۱٫۶۱۸ AB=CD.
 • برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی XA تعیین کننده حد ضرر در ساختار است.
 • نقطه C در دامنه بین ۰٫۳۸۲ و ۰٫۸۸۶ باشد.

بایستی توجه کرد که الگوی Crab یک ساختار پنج نقطه‌ای اصلاحی است. هر چند که الگو به برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی XA برای تعیین محدوده تکمیل الگو نیاز دارد، اما این تنها عنصر مهم در الگو نیست. در واقع الگوی Crab چیزی بیش از برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی است. همان‌طور که قبلاً هم به اهمیت تفاوت الگوها اشاره شد، مختصات همه نقاط در Crab برای یافتن الگو ضروری هستند.
در اینجا اشاره‌ای به تفاوت بین الگوهای اصلاحی و برآوردی می‌کنیم. الگوهای اصلاحی (مثل Bat یا Gartley) ساختارهای اصلاحی پنج نقطه‌ای هستند که اوج یا کف حساسی را لمس می‌کنند، که همان نقطه اولیه یا X است. این اعداد به عنوان محدوده پیوت نسبت به نقطه آغازین (X) برای بازگشت‌های پیش‌بینی شده عمل می‌کنند. اگر حرکات قیمتی از نقطه آغازین (X) عبور کند، الگو نقض شده و حد ضرر فعال خواهد شد. به همین دلیل، الگوهای اصلاحی، پارامترهای خاص و معینی دارند. نقطه آغازین (X) اهمیت کمتری در الگوهای برآوردی در مقایسه با الگوهای اصلاحی دارد. علاوه بر این حد ضرر معمولاً به حرکات قیمتی در PRZ بستگی دارد و بایستی به‌طور متفاوتی مدیریت شوند.
تشخیص انواع الگوهای برآوردی نیازمند ریسک زیادی در معاملات واقعی است، ریسکی که در الگوهای اصلاحی به مراتب کمتر است.

نوشته های مشابه

الگوی بازگشت صعودی خرچنگ Crab

این الگو ساختار متمایزی را در موج نهایی برآوردی دارد. معمولاً حرکات قیمتی با رسیدن به نقطه تکمیل الگو بزرگ‌تر می‌شوند. بهتر است که در چنین شرایطی منتظر بسط ۱٫۶۱۸ درصدی XA ماند، اما برآورد BC و حداقل سطح قیمتی در محدوده بازگشتی محتمل (PRZ) بایستی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این الگوی AB=CD جایگزین ۱٫۶۱۸ یا ۱٫۲۷ بایستی در این محدوده تکمیل شود.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی Crab

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت صعودی خرچنگ Crab

الگوی بازگشت نزولی خرچنگ Crab

الگوی نزولی Crab ساختار دقیقی است که محدوده PRZ آن از سه عدد تشکیل شده است: اصلاح ۱٫۶۱۸ موج XA، ساختار جایگزین AB=CD و برآورد BC.
انطباق برآوردهای XA و BC، محدوده بالایی PRZ را تعریف می‌کنند. الگوهای جایگزین ۱٫۲۷ یا ۱٫۶۱۸ درصدی AB=CD معمولاً مکمل سایر اعداد در محدوده تکمیل الگو هستند. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شده، الگوی AB=CD برای Crab در محدوده PRZ اهمیت چندانی ندارد (البته در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک). حداقل، موج XA بایستی قبل از برگشت بازار لمس شود، تا بتوان الگو را تکمیل شده در نظر گرفت. هر چند که شاید در اولین برخورد به PRZ، حرکات قیمتی اندکی از ۱٫۶۱۸ درصد موج XA عبور کنند، اما نقطه تکمیل در الگوی های Crab صحیح، نقطه بازگشتی دقیقی را در بازگشت ثبت خواهند کرد.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی Crab

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت نزولی خرچنگ Crab

 الگوی عمیق خرچنگ Crab

الگوی عمیق Crab از دو الگو استخراج شده است، یکی الگوی های نامعتبر Bat و دیگری الگوی خاصی از Crab است. الگوی عمیق Crab مشابه الگوی اصلی Crab است. ساختار اصلاحی پنج نقطه‌ای است که از برآورد خاص ۱٫۶۱۸ درصدی XA برای تعیین محدوده بازگشتی محتمل (PRZ) استفاده می‌کند. تفاوت آن را می‌توان در نقطه B مشاهده کرد که بایستی حتماً اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی باشد. در واقع الگوی عمیق Crab معمولاً نقطه B ای را شامل می‌شود که فراتر از سطح ۰٫۸۸۶ قرار دارد، اما از نقطه آغاز (X) عبور نمی‌کند. فاکتور خاص اصلاح ۰٫۸۸۶ برای نقطه B مختص الگوی عمیق Crab است. وقتی که ساختار در اواسط فرآیند تکمیل موج CD قرار دارد، نقض نقطه B و نقطه X می‌تواند وضعیت دشواری را برای حرکات قیمتی به وجود آورد. در واقع حرکات قیمتی دو حمایت یا مقاومت مهم قبلی را نقض می‌کنند. وقتی که چنین اتفاقی روی می‌دهد نتیجه آن یک حرکت بزرگ و سریع است که به برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA بسط می‌یابد.
تفاوت دیگر الگوی عمیق Crab ساختار AB=CD است. ساختار AB=CD یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در الگوی Crab عمیق است، هر چند که این ساختار معمولاً متغیری از AB=CD جایگزین ۱٫۲۷ است. با این حال برای چنین ساختارهایی داشتن الگوهای معادل AB=CD در برخی شرایط خاص امری رایج است. در الگوی معمول Crab وقتی که اصلاح کوتاه نقطه B برابر ۰٫۶۱۸ یا کمتر از آن، موجب به راه افتادن موج بزرگ CD می‌شود، منجر به تشکیل الگوی جایگزین ۱٫۶۱۸ برای AB=CD می‌شود. با این حال انتساب نسبت‌های فیبوناچی الگوی Crab عمیق، بخصوص اصلاح ۰٫۸۸۶ برای نقطه B ساختاری را ایجاد می‌کند که معمولاً الگوهای قابل توجهی از AB=CD را شامل می‌شوند.
رویکرد برآورد BC در الگوی Crab عمیق اندکی متفاوت است. برآورد BC معمولاً در الگوی نرمال خیلی بزرگ نیست. برآورد BC حداقل ۲٫۲۴ است، اما می‌تواند تا ۳٫۱۶۸ هم برسد. این مسئله به تکمیل الگوی AB=CD بستگی دارد که بهترین آن برآورد ۱٫۶۱۸ برای XA است.
مشابه الگوی نرمال Crab موج ۱٫۶۱۸ برای XA نسبت فیبوناچی تعیین کننده در الگوست. برآورد ۱٫۶۱۸ تأکیدی بر طبیعت خود الگوست و معمولاً برای حرکات قیمتی کاملاً عادی است که از این محدوده PRZ نوسان کند و بازگشت بزرگی را ایجاد نماید.
هر چند که این ساختارها عناصر مشابهی را شامل می‌شوند، اما انتساب‌های متفاوت آن‌ها بخصوص نسبت‌های نقطه B موجب می‌شود تا الگوی هارمونیک (Harmonic) منحصربه‌فردی به دست آید. در واقع، Crab عمیق یک الگوی متفاوت از ساختار نرمال Crab و Butterfly است. هر چند که این سه الگو مشابه یکدیگر هستند، اما نسبت‌های فیبوناچی آن‌ها موجب تمایز از یکدیگر می‌شود.

الگوی بازگشت صعودی Crab عمیق خرچنگ

این الگو ساختار متمایزی دارد. نقطه B آن اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی از موج XA است. برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA هم بایستی پایین‌ترین نقطه در PRZ باشد و حد تعیین کننده‌ای برای تکمیل الگو باشد. این الگو معمولاً شامل برخی از ساختارهای صعودی و جایگزین AB=CD می‌شود که یا محاسبات ۱٫۲۷ دارد یا ۱٫۶۱۸٫

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی Crab عمیق

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت صعودی Crab عمیق خرچنگ

الگوی بازگشت نزولی Crab عمیق خرچنگ

این الگو از برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA برای تعیین محدوده PRZ استفاده می‌کند. اصلاح ۰٫۸۸۶ برای نقطه B تائید کننده عمیق بودن الگو است. این الگو چندین برآورد را شامل می‌شود که با ساختار AB=CD جایگزین ترکیب می‌شوند که در واقع نشان دهنده نقطه بازگشتی محتمل است. این الگو معمولاً پس از تشکیل روند در درون الگوهایی با برآوردهای بزرگ BC ایجاد می‌شود.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی Crab عمیق

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت نزولی Crab عمیق خرچنگ

الگوی Crab کامل خرچنگ

الگوی Crab کامل شامل اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی نقطه B، برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی موج XA و برآورد ۳٫۱۴ درصدی BC می‌شود. با استفاده از دو برآورد بزرگ هارمونیک، یعنی ۱٫۶۱۸ و ۳٫۱۴، الگوی Crab کامل نشانگر ساختار منحصربه‌فردی است و الگوی دقیقی محسوب می‌شود.

 • اصلاح دقیق ۰٫۶۱۸ درصدی برای نقطه B موج XA
 • برآورد ۳٫۱۴ برای BC
 • الگوی ۱٫۶۱۸AB=CD
 • نقطه C بین ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصد باشد

 الگوی کامل بازگشت صعودی خرچنگ Crab

این الگو ساختار متمایزی است که از نسبت دقیق ۰٫۶۱۸ درصدی نقطه B، برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA، ساختار AB=CD جایگزین ۱٫۶۱۸ و برآورد ۳٫۱۴ برای BC را شامل می‌شود.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل Crab

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت صعودی خرچنگ Crab

الگوی کامل بازگشت نزولی خرچنگ Crab

الگوی نزولی Crab ساختار برآوردی پنج نقطه‌ای است که با نسبت‌های خاص هارمونیکی ۱٫۶۱۸ برای موج XA و ۳٫۱۴ برای موج BC ترکیب شده است. این نسبت‌های منحصربه‌فرد معمولاً فرصت‌های معاملاتی قابل توجه و مقاومت‌های قوی و دقیقی را نشان می‌دهند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل Crab

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت نزولی خرچنگ Crab

خلاصه الگوی Crab

هر چند که ساختارهای متفاوتی برای الگوی Crab وجود دارد که شاید به نظر الگوی یکسانی را تعریف کنند، اما نسبت‌های فیبوناچی کاملاً در هر الگو متفاوت است و وضعیت منحصربه‌فردی را نشان می‌دهد. الگوی Crab معمولاً نشانگر وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش است، به‌طوری‌که ۱٫۶۱۸ موج XA مهم‌ترین نسبت فیبوناچی الگو است و نشانگر مهم‌ترین اعداد در محدوده PRZ است.
برخلاف سایر الگوهای هارمونیک AB=CD در نقطه تکمیل الگو اهمیت چندانی ندارد. هر چند که بایستی احتمالات AB=CD را برای هر الگو تمییز کرد، اما ساختار ۱٫۶۱۸AB=CD مطلوب‌ترین ساختار در اکثر الگوهای Crab است. با این وجود ساختار ۱٫۲۷AB=CD معمولاً در نوع اصلی الگوی Crab دیده می‌شود، درحالی‌که در الگوی Crab عمیق معمولاً شاهد معادل‌های AB=CD هستیم.
میزان بزرگی بسط BC (که معمولاً ۲٫۶۱۸، ۳٫۱۴ یا ۳٫۶۱۸ است) نشانگر ذات الگو است. هر چند الگوی Crab عمیق، دامنه بزرگ‌تری از برآوردها را در اختیار BC قرار می‌دهد، اما این برآورد بایستی با برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA انطباق نزدیکی داشته باشد.

 • اصلاح دقیق ۰٫۶۱۸ یا پایین تر از آن برای موج XA. اصلاح ۰٫۳۸۲ و ۰٫۵۰ رایج ترین اصلاح ها برای نقطه B هستند.
 • برآورد های ۲٫۶۱۸، ۳٫۱۴ یا ۳٫۱۶۸ BC. برخی اوقات برآورد ۲٫۲۴ درصدی برای BC در درون ساختار تشکیل می شود.
 • حداقل تکمیل AB=CD. الگوی AB=CD جایگزین ۱٫۲۷ یا ۱٫۶۱۸ رایج‌ترین ساختار برای AB=CD است.
 • نقطه اصلاح C می‌تواند بین ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.
 • این الگو نشانگر حرکات بزرگ و غیرمعمول قیمتی است.

بایستی به طبیعت نوسانی این الگو تأکید کرد. بازگشت‌ها از محدوده‌های PRZ می‌توانند حرکات بسیار بزرگی باشند. Crab یک الگوی متمایز است و ویژگی‌های خاصی دارد که فرصت‌های قابل‌توجهی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. تفاوت‌های این الگو برای تعریف هر کدام از انواع آن بسیار مهم هستند.
از دید هارمونیک، ساختار معتبر Crab نشانگر وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش هستند. این الگوها معمولاً انواعی از واکنش‌ها را در برخورد اولیه به محدوده PRZ نشان می‌دهند. حرکات قیمتی معمولاً به برآوردهای بزرگ فیبوناچی در درون الگوی Crab با موج ۱٫۶۱۸ برای XA و ۲٫۶۱۸ یا بزرگ‌تر برای BC واکنش نشان می‌دهند. الگوی Crab ساختار دقیقی است و الگوی خوبی در معامله‌گری به سبک هارمونیک است که نقاط بازگشتی حساس بازار را نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا